Libosovice

Libošovice, 507 44

Oba stawy leżą pod zamkiem Kost i oba odgrywały ważną rolę w jego systemie obronnym

Biały Staw znajduje się na rzeczce Klenicy na końcu Doliny Prokopa (Prokopské údolí), w gminie Podkost. W czasie deszczy miewał jasny kolor, dzięki czemu otrzymał swoją nazwę.

Czarny Staw leży nieco dalej od zamku w kierunku Trutnova. Jego typowe ciemne zabarwienie pochodzi ze źródeł wypływających z torfowisk.

Fotogalerie