Dubá

Dubá, 471 41

Výhledový vrch (397 m) sopečného původu je tvořen čedičovou horninou. Je rozbrázděn pískovcovými bloky.

Poloha: 2,5 km západně od Dubé v Okresu Česká Lípa v Libereckém kraji. Ve stejnojmenném katastrálním území a částečně na území Pavliček. Na jihozápadním svahu leží samota Horní Dubová Hora.


Vrch náleží do celku Ralská pahorkatina, podcelku Dokeská pahorkatina, okrsku Polomené hory, podokrsku Vlhošťská vrchovina a Domašické části.

Automobilem se dá nejblíže dojet do Horní Dubové hory. Po severním svahu vrchu prochází modrá turistická značka (Dubá – Pavličky).


mapa:

https://mapy.cz/zakladni?x=14.5387816&y=50.5390434&z=14&source=base&id=2019143


Zajímavost:

Dubová Hora je připomínána již v roce 1402, kdy dostal Václav, syn Jindřicha Berky z Dubé, svůj dědický díl Dubského panství. Získal kromě hradu Čap a mnoha vesnic a dvorů i les Dubovou Horu. Vrch nedaleko Dubé s nadmořskou výškou 397 m byl ale v té době neosídlený. Osada na jeho úbočí pravděpodobně vznikla až v průběhu 16. století a náležela k deštenskému zboží pod názvem Horní Dubová Hora (Ober Eichberg). O něco níže, směrem k Pavličkám, vznikla osada Dolní Dubová Hora (Unter Eichberg), která i v současné době tvoří součást Pavliček.

Horní Dubová Hora je v písemných dokladech poprvé zaznamenána jako osada v roce 1634 v soupisu zabaveného majetku po smrti Albrechta Valdštejna, který po bitvě na Bílé Hoře panství získal. V polovině 17. století jsou na Horní Dubové Hoře zapsány 3 chalupy obydlené a 4 domy pusté. V roce 1713 spolu s Lešnicí (osadou severně od Pavliček) měla Horní Dubová Hora 57 obyvatel. Od roku 1869 až do konce II. světové války tvořilo osadu Horní Dubová Hora 9 domů. Například v roce 1891 zde žilo 50 obyvatel, z nichž jen 39 umělo číst a psát. Roku 1930 zaznamenalo sčítání obyvatel v Horní Dubové Hoře 43 lidí, všichni se hlásili k německé národnosti.

Friedrich Bernau zaznamenal ve svém spisu Der politische Bezirk Dauba (1888) pověst, která se váže ke vzniku Bílé kaple, stojící při cestě z Dubé na Dubovou horu. Dva bratři, kteří se dlouhé roky neviděli, střetli se v bitvě, v žáru boje se poznali a na památku toho setkání pak postavili Bílou kapli. Pověst neříká, o jakou bitvu by se mělo jednat, ale každopádně Bílá kaple vznikla počátkem 18. století na rozcestí staré cesty z Mělníka na Českou Lípu, odbočky k Dubé a několika dalších cest. Dnes je zasvěcena Panně Marii.

V dubské farní pamětnici je zápis o posvěcení zvonu na Horní Dubové Hoře 22. 5. 1892. Zvoničku, která se nedochovala, postavila rodina Böhmova z usedlosti čp. 2. Malá nádrž na vodu u cesty, do které ještě nedávno přitékal malý pramen, je nyní již suchá. Před rokem 1989 v osadě bývalo rekreační středisko pošty, v devadesátých letech zahájil provoz rodinný penzion, nyní je Horní Dubová Hora známá především chovem koní a velkou jízdárnou.

Turisticky vděčným cílem je též skalní úvoz, kterým schází někdejší „hlavní“ Ebelova cesta z Dubé přes Dubovou horu do Pavliček. Na jeho spodním konci nacházíme reliéfy Krista a naproti pak Panny Marie s dítětem.

Možná již poutníka napadlo, proč se tato trasa v rámci projektu „Dubské Švýcarsko – systém odpočívadel“ jmenuje „Hradská“. Trasa vás provede okolo hrádku Čap, přes Zámecký vrch s pozůstatky opevnění a Dřevčice na Chudý hrádek, a severně od něj pak vkročíte do úvalu Holanských rybníků, v kterém je hned několik dalších zřícenin hradů či tvrzí, jimž na západě tvoří kulisu výrazný vulkanický kužel s hradem Ronov.

Cestou z Horní Dubové Hory přes Dolní Dubovou Horu do Pavliček můžete již na blízkém horizontu (cca 2 km) zahlédnout skalní palici, která zvysoka nahlíží do hlubokého údolí i do širšího okolí (jsou od ní překrásné výhledy do vnitrozemí a na České středohoří). Zde stával skalní hrad s tajemným jménem – Čap.

Hrad Čap na skalní ostrožně nad Čapským dolem postavil pravděpodobně Jindřich Berka z Dubé, zvaný Jednooký, v posledních desetiletích 14. století. V roce 1402, kdy Jindřich Berka dělil rodový majetek mezi své syny, získal hrad Čap čtvrtý Jindřichův syn Václav. K hradu náležely vesnice Deštná, Lhota, Dobřeň, Zakšín, Tuhanec s dvorem, Vidim, polnosti na Radči a Závoře, mlýn Voldanov a les na Dubové hoře. Z hradu Čap, který byl pravděpodobně z větší části dřevěný, se dochoval sklípek a okrouhlý, do skalního podloží vysekaný objekt o průměru 2,8 m, který snad sloužil jako cisterna na vodu. Tomuto využití poněkud odporuje fakt, že v hloubce přibližně 3 m se stěny zužují a vytvářejí jakousi lavici. Celková hloubka objektu není zatím zjištěna. Z opevnění hradu je patrný šíjový příkop, který odděluje jednodílný hrad od zbytku ostrožny. Archeologické nálezy keramiky datují osídlení hradu Čap na konec 14. a počátek 15. století. Jméno hradu se dochovalo v názvu proslulého bizarního skalního útvaru na kraji ostrožny - Čapská palice.Fotogalerie