Vydejte se na naučnou stezku Chlum

Mladá Boleslav

Na Mladoboleslavsku si můžete projít naučnou stezku Chlum. Stezka je dlouhá 7,5 km a klade si za cíl zatraktivnit unikátní lokalitu přírodního parku Chlum, který je chráněn zároveň jako evropsky významná lokalita a je jedním z archeologicky nejzajímavějších území na Mladoboleslavsku.

Na návštěvníky čeká 10 informačních panelů rozdělených na přírodovědnou a archeologickou část.

Příroda na Chlumu je velmi pestrá. Najdeme tu dubohabrové háje, květnaté bučiny, na severních svazích vlhké květnaté louky, na jižních svazích sady a louky včetně tzv. „bílých strání“, kde se vyskytuje množství chráněných živočichů i rostlin jako např. třemdava bílá, voskovka menší a užanka lékařská. „Klademe si za cíl představit veřejnosti místní přírodu, která je chráněna i jako evropsky významná lokalita a zároveň je jedním z archeologicky nejzajímavějších území na Mladoboleslavsku. Díky stezce se úplně poprvé podaří představit nejnovější archeologické nálezy v čele se zlatými a stříbrnými poklady,“ uvedla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová. Bez povšimnutí stezky nezůstávají ani další zajímavosti, jako je zdejší pobyt a působení skladatele Bedřicha Smetany, smírčí kříž dobrovického kata nebo lidové pověsti.

Naučná stezka je doplněna několika interaktivními prvky pro děti či panoramatem výhledu na krajinné dominanty Mladoboleslavska. Součástí každého panelu je i QR kód, který může zájemce přenést do virtuálního prostoru. V něm budou dostupné další doplňující informace, fotografie a obrázky vztahující se k danému tématu.

 Kromě herních prvků jsou k dispozici pracovní listy pro žáky a pedagogy základních škol, ve kterých se hravou formou seznámí s nejzajímavějšími přírodními a prehistorickými fenomény tohoto území.

Část trasy stezky je sjízdná na kole a vede po cyklostezce. Lokalita je dobře dostupná i MHD Mladá Boleslav.

Stezku zrealizoval ZO ČSOP Klenice.

 

Fotogalerie