Bez bariér

Přístupné objekty

Přístupné objekty
 • Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
 • Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
 • Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
 • Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
 • Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta WC I., nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta WC II.
 • Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

29.9.2020 10:40:25 - aktualizováno 3.11.2020 13:38:12 | přečteno 242x | ruzickova | Celý článek
 

Částečně přístupné objekty

Částečně přístupné objekty
 • Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
 • Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 100 cm.
 • Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
 • Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 90 cm x hloubka 110 cm.
 • Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha: šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
 • Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
 • Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

29.9.2020 10:52:10 - aktualizováno 16.10.2020 15:51:26 | přečteno 355x | ruzickova | Celý článek
 

Obtížně přístupné nebo nepřístupné objekty

Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný, autor: Pražská organizace vozíčkářů, o. s.
 • Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

29.9.2020 10:52:55 - aktualizováno 3.11.2020 13:39:27 | přečteno 249x | ruzickova | Celý článek
 
Vytvořeno 29.9.2020 10:11:21 | přečteno 478x | ruzickova