Rodáci a osobnosti CH–L

CHROMEC JAN, JELÍNEK JOSEF JIŘÍ, JONÁŠ JAROSLAV, KALEF JAN, KALISTA JOSEF, KALISTA ZDENĚK, KAMPER ZDENĚK, KAPPER VÍTĚZSLAV SIEGFRIED, KÁRA VÁCLAV, KAVÁNEK BEDŘICH, KERNER JOSEF ČESTMÍR, KEZELIUS JIŘÍ BYDŽOVSKÝ, KINSKÝ DOMINIK FRANTIŠEK, KLAUDIÁN MIKULÁŠ, KLEMENT VÁCLAV, KNÍŽKOVÁ VILEMÍNA, KOCÁB MICHAEL, KOČÍ BOHUSLAV, KOLÁŘOVÁ KATEŘINA, KONEČNÁ JARMILA, KONEČNÝ MATOUŠ, KONŮPEK JAN, KONVALINKA HYNEK, KOSINA ANTONÍN, KOTÍK PRAVOSLAV, KOTRBA KAREL, KOVÁŘ JAROSLAV, KOVÁŘ STANISLAV, KRAJÍŘOVÉ Z KRAJKU KUNRÁT A ARNOŠT, KRÁL VÁCLAV, KRÁLOVÁ STANISLAVA, KRAUS RUDOLF, KRAUSKOPF JOSEF, KRAUSKOPFOVÁ MILENA, KRÉDL VLADISLAV, KREJČÍ JAROSLAV, KROHA JIŘÍ VENDELÍN, KROUSKÝ FRANTIŠEK KAREL, KROUSKÝ JAN NEPOMUK,KÜNZL-JIZERSKÝ RUDOLF, LABSKÝ VLADIMÍR, LAUDOVÁ MARIE, LAURIN VÁCLAV, LEDERER OTTO, LIEBSCHER KAREL, LÍMAN KAREL ZDENĚK, LIPOVSKÝ VÁCLAV, LIŠKA BOHUMÍR, LOCHMAN ANTONÍN, LUKÁŠ PRAŽSKÝ, LUŇÁK JOSEF


CHROMEC JAN
* 17. 6. 1905
+ 9. 3. 1989

Hudební skladatel, dirigent, organizátor Kmochova Kolína a Fadrhonsovy Dobrovice. Od roku 1960 žil v Mladé Boleslavi. Je autorem více než 300 dechových skladeb.

JELÍNEK JOSEF JIŘÍ

Nejvýznamnější představitel rodinné sochařské a řezbářské dílny z Kosmonos. Ve svém vrcholném období 30.-50. let 18. století  tvůrce plastik stylu radikálního baroka, autor výzdoby v mnoha kostelích Mladoboleslavska, severovýchodních i středních Čech.


Po stopách osobnosti: -  sochy rodu Jelínků jsou umístěny v Loretě Kosmonosy

JONÁŠ JAROSLAV
* 13. 1. 1909
+ 28. 7. 1976

Dobrovický rodák, absolvoval Zemskou odbornou školu v Mladé Boleslavi obor zpracování dřeva. Od 1.9.1938 působil nejprve jako správce v Městském divadle v Mladé Boleslavi  a v pozdějších letech po okupaci prakticky celý život až do důchodu v témže divadle jako divadelní mistr a šéf technického personálu. Jeho zásluhou bylo za německé okupace zachráněno veškeré ozdobné secesní mosazné kování z hlediště divadla, protože je včas uschoval pod hledištěm ve větracích šachtách, přestože tím ohrozil nejen sebe, ale i svou rodinu. Za mnohem menší přestupky byli tehdy lidé posíláni do koncentračních táborů. V průběhu válečných let byly totiž německou armádou zabavovány v kostelích zvony a v dalších  kulturních institucích veškeré kovové předměty, které byly později zpracovávány ve zbrojním průmyslu. Zemřel v roce 1976 Mladé Boleslavi.

KALEF JAN
* asi v první pol. 16.st.
+ 12. 12. 1588

Český náboženský spisovatel, významný příslušník Jednoty bratrské. Už od mládí žil mezi bratřími a i vzdělání získal na bratrských školách. V roce 1533 se stal jáhnem, na kněze byl vysvěcen v Prostějově a v letech 1555 – 1567 pracoval už jako člen úzké rady Jednoty. Krátce nato byl ustanoven správcem bratrstva v Čechách a usadil se v Mladé Boleslavi.Jan Kalef měl velký vliv nejen v Jednotě samé, ale i při různých jednáních týkajících se Jednoty.Příkladně  r. 1571, kdy se v Praze rozhodovalo o augšpurské konfesi se účastnil tohoto jednání jako poradce Kryštofa Markvarta z Hrádku, který tam zastupoval Jednotu bratrskou. Zasloužil se o nové vydání kancionálu roku 1576, byl velkým propagátorem vzdělání a školství vůbec. V průběhu roku 1577 si dopisoval o bratrských záležitostech s falckrabětem rýnským Bedřichem III. Na Kalifovu  počest byla roku 1587 ražena krásná medaile, na níž se umělecky podílel italský medailér Antonio  Abondio, který v té době žil a pracoval u dvora císaře Rudolfa II. Jan Kalef  byl přítelem Karla ze Žerotína a historika Václava Březana. V roce 1588, po smrti Adama Krajíře z Krajku, začal spor o dědictví mezi vdovou po panu Adamovi a jeho dvěma sestrami. Těmto dvěma Krajířovnám byl právním poradcem ve sporu právě Jan Kalef. Po skončení soudu získal mladoboleslavské panství za nejasných okolností Jiří Popel st. Z Lobkovic, ortodoxní katolík a Kalef z obav před jeho nepřátelstvím Boleslav opustil. Uchýlil se koncem roku 1588 nejprve do okolí hradu Houska a později do Brandýsa nad Orlicí a tam také koncem roku zemřel.

KALISTA JOSEF
* 19. 3. 1858
+ 25. 12. 1923

Studoval v Mladé Boleslavi, vyučoval na měšťanských školách humanitní a přírodovědné předměty. Historik a autor historických průvodců.

KALISTA ZDENĚK
* 22. 7. 1900
+ 17. 6. 1982

Absolvent boleslavského gymnazia, na němž studoval v letech 1911-19, od roku 1924 doktor filosofie, působil na Univerzitě Karlově jako docent. Roku 1951 byl z politických důvodů zatčen a odsouzen na 15 let, později byl rehabilitován. Spisovatel a překladatel.

KAMPER ZDENĚK
* 22. 5. 1880
+ 17. 9. 1965


CH - L

Fotoarchiv Muzea Mladoboleslavska
Kamper Zdeněk

Kamper Zdeněk

 
Kocáb Michael

Kocáb Michael

 
Lederer Oto

Lederer Oto

 
Kára Václav

Kára Václav

 
Chromec Jan

Chromec Jan

 
Kerner Čestmír

Kerner Čestmír

 
Konvalinka Hynek

Konvalinka Hynek

 
Krouský Jan

Krouský Jan

 
Kovář Stanislav

Kovář Stanislav

 
Krouský Karel

Krouský Karel

 
Líman Karel

Líman Karel

 
Liška Bohumír

Liška Bohumír

 
Luňák Josef

Luňák Josef

 
Kavánek Bedřich

Kavánek Bedřich

 
 
Vytvořeno 13.12.2019 14:47:11 | přečteno 448x | gerard.,keijsper