Sbor českých bratří

Mladá Boleslav

Českobratrské náměstí 123, Mladá Boleslav, 293 01

Telefon:+420 326 109 406
GSM:+420 605 826 988
E-mail:gavurova@kulturamb.cz
Web:www.kulturamb.cz/cs/sbor-ceskych-bratri
Sbor českých bratří (viz metalová cesta) je významnou církevní stavbou Mladé Boleslavi a svým provedením patří k nejstarším renesančním pseudobasilikám mimo Itálii. Architekt Matteo Borgorelli vystavěl tento kostel pro zdejší početný sbor Jednoty bratrské. Dnes je v budově umístěna galerie a koncertní síň.

Budova Sboru českých bratří slouží v současné době jako výstavní a koncertní síň s jedinečnou akustikou. Stavba je významnou památkou Mladé Boleslavi a svým provedením se řadí k nejstarším renesančním pseudobasilikám mimo Itálii. Připomíná slavnou minulost města v 16. století, kdy bylo centrem Jednoty bratrské.

Základní kámen byl položen patrně již roku 1544, na dokončení byl povolán Matteo Borgorelli, který vstoupil do služeb Kunráta Krajíře z Krajku, majitele boleslavského panství. Sbor byl dokončen o Velikonocích roku 1554. Po smrti posledního Krajíře, Arnošta byl Sbor uzavřen a naposledy svému účelu sloužil od Rudolfova majestátu (1609) do Bílé hory (1620), kdy byl trvale uzavřen a přešel do správy katolické církve.

Roku 1787 bylo ve Sboru umístěno vojenské skladiště, což způsobilo narušení stability budovy. Na naléhání Spolku krajského muzea koupilo roku 1899 budovu město a umístilo zde muzeum. Roku 1905 započala celková obnova silně zdevastované památky pod vedením architekta Antonína Wiehla, která byla dokončena roku 1908. V 70. letech proběhla další generální oprava, která Sbor upravila na koncertní a výstavní síň.

Akce

22.10.2023 - 7.12.2023

M+M=M2

Magdalena + Martina = mozaiky a malby.
Všechny akce

Fotogalerie